Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

mNETWORK allows you to keep track of your network activities. For this you can use most accurate statistics which show the upload just as well as the download in a sleek visual way. Because of this additional information you are able to keep the perfect control over your device and its networks.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

zimmermann

Bản quyền

Copyright © 2013, Roland Zimmermann

Được phát triển bởi

zimmermann

Ngày phát hành

01/11/2013

Kích thước gần đúng

497,68 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web mNETWORK
Hỗ trợ mNETWORK


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft