Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

MobileDiscord is a mobile-friendly UWP port of Discord, a cross-platform voice and text chat app designed for gamers. The goal of this project is to make Discord's desktop app usable on mobile devices, combining the functionality of a PC with the portability of a phone. This app loads the PTB (Public Test Build), used for beta testing. Found a bug? Report it in the Feedback Hub! MobileDiscord is not affiliated with Discord itself.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Timothy Liang

Ngày phát hành

27/04/2017

Kích thước gần đúng

10,36 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Xã hội

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
backgroundMediaPlayback

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web MobileDiscord PTB
Hỗ trợ MobileDiscord PTB


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft