Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Tunnel allows organizations to authorize specific business apps, including internally built and Windows Phone Store apps to access corporate resources behind the firewall. Unapproved and personal apps are blocked so that only business data flows through Tunnel, which improves data security and protects user privacy. Tunnel uses MobileIron’s advanced security capabilities to continuously monitor device posture before access is granted to protected resources. This ensures that devices that are jailbroken or have data protection disabled are prevented from establishing a connection inside the enterprise. Note: Tunnel works in conjunction with a MobileIron Core & Sentry server deployed by your company’s IT organization. Please follow the instructions from your IT organization to use this app. Learn about Tunnel: http://www.mobileiron.com/en/products/tunnel Learn about Mobile Device Management: http://www.mobileiron.com/en/solutions/mobile-device-management Learn about Mobile Security: http://www.mobileiron.com/en/solutions/mobile-security Learn about BYOD: http://www.mobileiron.com/en/solutions/byod

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

MobileIron Inc.

Được phát triển bởi

MobileIron Inc.

Ngày phát hành

02/07/2014

Kích thước gần đúng

16,38 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng chứng chỉ phần mềm và phần cứng có trên thiết bị của bạn
Truy cập tính năng VPN

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web MobileIron Tunnel
Hỗ trợ MobileIron Tunnel


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft