Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Kill before you killed Snipe your Sniper and take a perfect shot and prove yourself a best contract killer of the Assassin world. As a sniper, the maximum essential issue is to loosen up, open the 8 instances scope, purpose and pull the trigger. One shot one kill. Find the exceptional region, in a hidden location, open fireplace when the enemy isn't always paying interest, then shoot. Leave quietly, that is the mission of a sniper. Pay attention to shielding your self, the evil forces have additionally hired a set of snipers. They are hiding in the dark and ambushing you - the patron saint of the town. Be prepared to combat with them and continue to exist to preserve justice and equity.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Ultra realistic 3D graphics and cool animations- Addicting FPS gameplay- Easy and intuitive controls- real shooting and sniper effects- Breathtaking 3D graphics and intuitive easy controls

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Jaingo Games

Được phát triển bởi

loyaldevelopers@outlook.com

Ngày phát hành

14/06/2019

Kích thước gần đúng

149,35 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 18 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft