Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Tired of trying to remember your numerous passwords? Worried that using the same password everywhere is a security risk? ModernKeePass is free, open-source and user friendly yet secure password manager, based on proven and certified technology from KeePass 2.x and fully compatible with it. You can safely store and generate all your passwords in an encrypted, secure database that you can put anywhere (local computer/tablet, cloud, USB key...) Even though security is an important matter, this app aims at being simple to use. Suggestions welcome! Works in Windows 10, 8.1 and RT.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

wismna

Ngày phát hành

13/10/2017

Kích thước gần đúng

6,3 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Français (France)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web ModernKeePass


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft