Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The fullest and coolest digimons and pokemon gather here, hurry to collect the stronger and popular digimons. strategy board game that uses Pokémon figures. Catch and train the greatest team of Dynamons and challenge in PvP battles. Explore an open world searching for the rarest and strongest poke monsters, fight tough Captains and prove your skills to become THE BEST! ★ Get ready for the ultimate Digimons Experience! ★ ★★★ FEATURES ★★★ ✔ Impressive Ultra HD Graphics ✔ Excellent Places ✔ Awesome Poke Characters ✔ Bonus Poke Characters ✔ Special Abilities and Powers ✔ Fun for all ages Become a poke legend! and Enjoy! Disclaimer: Not an official pokemon product. Not approved by or associated with nintendo or Niantic Pokémon Go.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

RPG Aventure Games

Ngày phát hành

25/04/2019

Kích thước gần đúng

25,59 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft