Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Your craziest Monster Truck driving experience ever! - Score as many goals as you can driving your Monster Truck. - Play against a smart AI opponent. - Tune your truck's parameters to gain advantage. - Enjoy the real driving experience. - Will you be the Top Scorer?

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • soccer
  • football
  • driving

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

appmedia studio

Ngày phát hành

17/12/2018

Kích thước gần đúng

17,19 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft