Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

If you like Pyramid Solitaire - give Monte Carlo a try. Monte Carlo Solitaire (also known as Weddings and Double and Quits) is a Patience pair-matching card game where the object is to remove pairs from the tableau. Your goal is to clear Monte Carlo of cards by selecting 2 adjacent cards (horizontally, vertically or diagonally). In the Doubles (x2) mode it should be a same pair (two Kings, to Sixes). In the 13 mode they should add up to 13. Aces count as 1, Jacks - 11, Queens - 12. Kings count as 13 and can be removed on their own. All other cards count at their face value. Earn extra bonus for clearing the all the cards. Don't forget to check our Game section for other fun games...

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

GASP Mobile Games Inc

Bản quyền

GASP 2019

Ngày phát hành

01/07/2019

Kích thước gần đúng

13,38 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft