Mountain's Glow hiện không sẵn dùng.
Tạo diện mạo mới cho màn hình nền của bạn bằng chủ đề Windows này.
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Take in these sweeping views of 17 spectacular mountains around the world. These captioned images are free for Windows 10 Themes, and to be used as desktop wallpaper only.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Ngày phát hành

20/08/2019

Kích thước gần đúng

16,38 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft