Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Explore your message queues, delete retained topics, see what is happening on your broker. - Visualize topics and topic activity - Delete retained topics - Search/filter topics - Delete topic recursively - Publish topics - Plot numeric topics - Keep a history of each topic See the whole picture of your message queue. The perfect tool to integrate new services, IoT devices in your network. This application subscribes to all topics on your MQTT-Server and displays your message queue hierarchy, allowing you to drill-down to the topics that are of interest.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Thomas Nordquist

Được phát triển bởi

Thomas Nordquist

Ngày phát hành

06/03/2019

Kích thước gần đúng

182,57 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web MQTT-Explorer
Hỗ trợ MQTT-Explorer


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft