Miễn phí
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Developers helper program to create,develop and test MQTT connectivity protocol. MQTTBox enables you to create MQTT clients to publish or subscribe to topics, create MQTT virtual device, load test MQTT devices or brokers and much more. MQTT clients: -Create multiple concurrent MQTT clients connected to same or different MQTT brokers -TCP, SSL/TLS, Web Sockets and Secured Web Sockets support -Create MQTT clients with wide range of connection settings - Last will, keepAlive, connection timeout and much more (view all supported client settings) -Username/Password authentication -Option to connect, disconnect, reconnect MQTT client to brokers -Publish messages to multiple topics from same MQTT client -Subscribe to multiple topics from same MQTT client -Supports Single Level(+) and Multilevel(#) subscription to topics -Copy, republish payload with single click -View published and subscribed message history -Supports QoS 0,1,2 MQTT load: -Load test MQTT infrastructure - MQTT devices, brokers, cloud and apps -Create multiple load testcases -Create load test with wide range of settings - number of messages to publish/subscribe per second, number of instances to span and much more(view all supported load settings) -Load test MQTT publishing to topics -Load test MQTT subscribing to topics -View progress in real time - connect, disconnect, publish, subscribe, received messages etc -View load test results on charts -View load test data sent or received -Calculate number of connection dropouts

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

workswithweb

Được phát triển bởi

workswithweb

Ngày phát hành

03/11/2016

Kích thước gần đúng

159,46 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web MQTTBox
Hỗ trợ MQTTBox

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft