Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Mr Bullet Spy Puzzles Bob world is the best platform game Super Jim Jump in pixel style, jump to have a great adventure! Are you ready to take an adventure in this side-scrolling game ? Mr Bullet Spy Puzzles Bob world is a classic platform game that combines old school game play with modern playability Control Bob to run, jump and pounce on monsters. Start your adventure, run across the worlds as you smash through those tricky monsters. Filled with unexpected obstacles, struggle to get to the FINAL destination. Then Bob can take his Gem back. Are you ready to play Homescapes Bob world in Gardenscapes ? Control buttons to run, jump blocks and explore the arcades. Travel across dangerous jungle, desert, machinery base, etc. Collect coins, gold, acceleration props to help you defeat the Monster! Horrible thing note: each adventure world ends with a final boss, challenge him! Features Mr Bullet Spy Puzzles Bob world : - 3D Jim appearance - Brand new Pixel Style graphics - Elaborate-designed monsters - Smooth animation, perfect sounds effect - 4 adventure worlds, 60 levels, more levels are coming soon - Use customized prop help Jim to transform to super huge size Download Mr Bullet Spy Puzzles Bob world for free and enjoy yourself in game! Go, jump and run!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Mr Bullet Spy Puzzles Bob world is the best platform game Super Jim Jump in pixel style, jump to have a great adventure! Are you ready to take an adventure in this side-scrolling game ? Mr Bullet Spy Puzzles Bob world is a classic platform game that combines old school game play with modern playability Control Bob to run, jump and pounce on monsters. Start your adventure, run across the worlds as you smash through those tricky monsters. Filled with unexpected obstacles, struggle to get to the FINAL destination. Then Bob can take his Gem back. Are you ready to play Homescapes Bob world in Gardenscapes ? Control buttons to run, jump blocks and explore the arcades. Travel across dangerous jungle, desert, machinery base, etc. Collect coins, gold, acceleration props to help you defeat the Monster! Horrible thing note: each adventure world ends with a final boss, challenge him! Features Mr Bullet Spy Puzzles Bob world : - 3D Jim appearance - Brand new Pixel Style graphics - Elaborate-designed monsters - Smooth animation, perfect sounds effect - 4 adventure worlds, 60 levels, more levels are coming soon - Use customized prop help Jim to transform to super huge size Download Mr Bullet Spy Puzzles Bob world for free and enjoy yourself in game! Go, jump and run!

Tính năng

  • Mr Bullet Spy Puzzles Bob world is the best platform game Super Jim Jump in pixel style, jump to have a great adventure! Are you ready to take an adventure in this side-scrolling game ? Mr Bullet S

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

badSTUDIO Inc.

Ngày phát hành

24/07/2019

Kích thước gần đúng

54,28 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft