Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

All the productivity you’ve come to expect from Microsoft in the simplest OS yet.

Ảnh chụp màn hình

Mọi người cũng thích

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Mobile

Được phát triển bởi

Microsoft Mobile

Ngày phát hành

26/03/2015

Kích thước gần đúng

7,7 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web MS-DOS Mobile

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft