Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Your search for complete audio editing tools ends here. The music editor is one stop shop for all your audio editing needs. This Audio Editor comes with Audio Cutter/Trimmer, Audio Joiner/Merge, Audio Mixer, Audio Extractor, Audio Convert/ Format Changer and many more easy to use tools. Create Ringtones, Mix Songs and create mashups, Combine Songs and make a mixtape, Change Audio Format, Extract Video to mp3 and much more. Features: Music Editor is a fast and easy to use app to edit and merge audios on the go. => MP3 Cutter: Use audio Cutter to Cut Best Part of Your Audio Song and create awesome ringtones using this Song Cutter. => Audio Merge/Joiner: Mix two Audios of any format to create new remixes. You can select the part of Audios you want to mix and you can also control the volume of both audios in your mashup. Preview your creation and save your mixes. => Audio Mixer: Combine songs using Audio Mixer and create your mixtape. => Mp3 Converter or Audio Format Changer: Convert Audio files from one format to another. => Audio Extractor or Video to Audio Converter: Convert Video to an Audio File i.e. Extract audio of any video and save it in any audio format you like. You can also select the part of Video you want to convert in Audio.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

WalkInApps

Được phát triển bởi

WalkinApps

Ngày phát hành

30/07/2019

Kích thước gần đúng

42,3 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft