Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

My Vodafone AL allows easy access to your account. Simply login with your phone number and all information is there. My Vodafone AL features: -My profile -My balance,Check your Minutes, SMS, MV balance anytime. -Offerts -Vodafone One,Find out what Vodafone One has reserved for you for being loyal and how many points do you need for your favourite gifts -Make your own bundle Choose among hundred options of Vodafone Club monthly bundles and get discount upon bundle activation -Happy to help Contact us anytime and for any question, suggestion or requirement. We’ll be happy to help at our earliest NOTE : THIS IS UNOFFICIAL VODAFONE ALBANIA APP

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

øn øff

Được phát triển bởi

øn øff

Ngày phát hành

22/07/2015

Kích thước gần đúng

819,75 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft