Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

MyXL is a self-care application for XL customers! MyXL allows you to check your remaining balance information, remaining quota Internet, reload your balance and buy Internet package anytime anywhere! Should you have feedback please email us at cs-touchpoint@xl.co.id Here are features you can enjoy in MyXL: 1. Internet Quota Information 2. Internet Package subscription 3. Internet Package unsubscription 4. Remaining Balance Information 5. Package Recommendation 6 Reload Balance via Voucher or XL Tunai 7. Reload Balance via Credit Card 8. PLN Prepaid - XL Tunai 9. Notification Center - Inbox 10. Your Profile Information 11. Transaction History 12. XL Star 13. XL Center Locator 14. Info Promo 15. PUK 16. Login via non XL Network Download MyXL and wait for exciting updates from XL!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

PT XL Axiata Tbk

Được phát triển bởi

PT XL Axiata Tbk

Ngày phát hành

20/12/2014

Kích thước gần đúng

2,96 MB

Xếp hạng độ tuổi

Không được đánh giá

Danh mục

Kinh doanh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Indonesia (Indonesia)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web MyXL
Hỗ trợ MyXL

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft