Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

[DESCRIPTION] Enjoy the latest Highlights from NBA games... [FEATURES] 1- Highlights from NBA games 2- New videos are added on a daily basis [SUPPORT] • Please address your questions/comments/feedbacks to dnzh@outlook.com • Your support will be greatly appreciated [v. 2.1.4.0 Release 3] *NEW Universal Windows App for ALL devices running Windows 10 *Windows 8 version is no longer supported; please upgrade your OS to get the upgraded version [v. 2.1.5.0 Release 4] *Bug fixes

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

dnzh

Bản quyền

copyright © 2015 `dnzh`. All rights reserved.

Được phát triển bởi

dnzh

Ngày phát hành

05/02/2014

Kích thước gần đúng

3,66 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web NBA Highlights
Hỗ trợ NBA Highlights


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft