Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

NDTV App brings the latest, biggest news and much more from India's most respected and largest private television network. You can follow breaking news and latest updates as they happen through stories, pictures and videos on demand. Get direct access to best in class multimedia content with videos of news stories, Bollywood and top prime shows from its channels on the app. Also available are specially selected photos and slideshows presenting the day’s key events. Get live updates from the stock markets and cricket matches from your city. Live breaking news notifications and top stories on your live tile.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

NDTV Convergence Ltd

Bản quyền

Copyright © 2013, NDTV Convergence Limited

Được phát triển bởi

NDTV Convergence Ltd

Ngày phát hành

16/02/2012

Kích thước gần đúng

4,41 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web NDTV
Hỗ trợ NDTV


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft