Giá gốc là 4.399.900,00 ₫, giá hiện tại Miễn phí
Giảm 100% • Còn lại 9 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Neat Office is a powerful office app that is compatible with Microsoft Office (Word, Excel & PowerPoint), PDF, Google Docs, Sheets & Slide, WPS document format. With Neat Office suite, you can view & edit many kinds of documents: [Text Documents] • Abiword Document (.abw, .zabw) • Apple Pages 4 (.pages) • DocBook (.xml) • eBook (.pdb) • Hangul WP 97 (.hwp) • HTML Document (.htm, .html) • Ichitaro 8/9/10/11 (.jtd and .jtt) • Lotus WordPro (.lwp) • MacWrite Document (.mw, .mcw) • Microsoft WinWord (.doc) • Microsoft Word 2003 XML (.xml) • Microsoft Word 2007/2010 XML (.docx, .docm, .dotx, .dotm) • Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP/Mac) (.doc and .dot) • Microsoft Works (.wps) • Open Office formats (.sxw, .stw and .sxg) • OpenDocument formats (.odt, .ott, .oth and .odm ) • Rich Text Format (.rtf) • StarWriter/ Star Writer formats (.sdw, .sgl, .vor) • T602 Document (.602, .txt) • Text CSV (.csv) • Unified Office Format text (.uot, .uof) • WordPerfect Document (.wpd) [Spreadsheets] • Apple Numbers 2 (.numbers) • Data Interchange Format (.dif) • dBASE (.dbf) • HTML Document (.htm and .html files, including Web page queries) • Lotus (.wk1, .wks, and .123) • Microsoft Excel 2003 XML (.xml) • Microsoft Excel 2007/2010 binary (.xlsb) • Microsoft Excel 2007/2013 XML (.xlsx, .xlsm, .xlts, .xltm) • Microsoft Excel 4.x–5.0/95 (.xls, .xlw, and .xlt) • Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls, .xlw, and .xlt) • OpenDocument formats (.ods, .ots, .fods, .sxc and .stc) • Quattro Pro 6.0 (.wb2) • Rich Text Format (.rtf) • StarCalc formats (.sdc and .vor) • SYLK (.slk) • Text CSV (.csv and .txt) • Unified Office Format spreadsheet (.uos, .uof) [Slideshow] • Apple Keynote (.key) • Computer Graphics Metafile (.cgm) • Microsoft PowerPoint 2007/2010 (.pptx, .pptm, .potx, .potm) • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt and .pot) • OpenDocument formats (.odp, .odg, .otp, .fopd, .sxi and .sti) • Portable Document Format (.pdf) • StarDraw and StarImpress (.sda, .sdd, .sdp, and .vor) • Unified Office Format presentation (.uop, .uof) [Graphic] • Adobe Photoshop (.psd) • AutoCAD Interchange Format (.dxf) • BMP JPEG JPG • Corel Draw (.cdr) • Corel Presentation Exchange (.cmx) • DXF MET PGM RAS SVM XBM • EMF PBM PLT SDA TGA XPM • EPS PCD PNG SDD TIF • Microsoft Publisher 98-2010 (*.pub) • Microsoft Visio 2000-2013 (*.vdx; *.vsd; *.vsdm; *.vsdx) • OpenDocument formats (.odg, .otg, .sxd, and .std) • PCX PSD SGV • TIFF GIF PCT PPM SGF VOR • WordPerfect Graphics (*.wpg) Neat Office is a 3rd party app and is not associated with, affiliated with or endorsed by Microsoft.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Any Neat App

Ngày phát hành

02/04/2019

Kích thước gần đúng

844,18 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Català (Català)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Hrvatski (Hrvatska)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Svenska (Sverige)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)
中文(台灣)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft