Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Get Ready to Welcome the new Neon world! of thrill flippin’ & Cool Action! Game! “Neon Hill Rider” is a physics-based fun thrill game for all ages. Perform the most insane stunts & most unbelievably insane flips or flippin’ with your Neon Hill Rider Pro. Feel the rush of riding our most extreme Neon bike in Neon Hill Rider Pro , Neon Hill Rider Pro is a never-ending game like world of rider! Game instantly will release new levels for Neon Hill Rider. Grab your neon motorcycle to start flippin’ flipping like a charm. Try to complete All level and all the achievements in the Neon Hill Rider Pro!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Bts Music Game

Ngày phát hành

21/05/2019

Kích thước gần đúng

80,77 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft