Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

How fast is your internet speed? Network Speed Test Pro measures your network delay, download speed and upload speed. Network Speed Test has 4000+ server over the world. Upgrading...

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Magik Hub

Bản quyền

Magik

Được phát triển bởi

Anttizen Team

Ngày phát hành

06/05/2016

Kích thước gần đúng

189,14 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft