Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Quickly test your Windows 10 PC's major hardware - System Information - Keyboard and Mouse - Screen Color - Audio Recording and Playback - Camera - Sensors

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Edi Wang

Bản quyền

(c) 2017 edi.wang

Ngày phát hành

19/05/2014

Kích thước gần đúng

36,81 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
Sử dụng thiết bị hỗ trợ dịch vụ Giao tiếp trường gần (NFC)
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web New Bee Tester
Hỗ trợ New Bee Tester


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft