Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Brand new casino slots are already here! Find the one that fits perfectly for you! We provide the best graphic and speed, here you can also choose your bets and spin over and over again. We wish you a good luck!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

New features for your pleasure.

Tính năng

  • Classic game process
  • Good design
  • Interesting characters

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Cunham

Ngày phát hành

01/07/2019

Kích thước gần đúng

19,35 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft