Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

THE App of your New York JETS football team. Stay up to date on everything Jets Football. Live feeds of news from various sources all dedicated to the Jets. Also, stay up to date on the League with NFL News section. If you're New York Jets fan, this is a must have!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ksertronic

Bản quyền

Copyright © 2013, Ksertronic

Được phát triển bởi

Ksertronic

Ngày phát hành

03/06/2013

Kích thước gần đúng

2,53 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft