Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

News Reader for ESPN is an unofficial app for ESPN.com. Read ESPN to get up-to-the-minute sports news coverage, highlights and commentary for NFL, MLB, NBA, College Football, NCAA Basketball and more. Features: - choose your favorite Interests and reorder them the way you like; - adaptive UI, which looks good on different screen sizes; - ability to display news in list view or grid view; - ability to choose light or dark theme.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Fetisenko

Ngày phát hành

29/11/2018

Kích thước gần đúng

18,32 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ News Reader for ESPN


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft