Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Newton is a subscription-based service that supercharges your email with power features like Read Receipts, Send Later, Undo Send, Connected Apps, Recap (Only English), Snooze, and more across all your devices. Loved by critics, press and over 40,000 subscribers from across the globe. - “Newton is the rare email app that works great on Windows” - Nathan Ingram, Engadget - “You're going to love the new Newton client for Windows 10” - Zac Bowden, Windows Central - “Newton for Windows is a nicely designed email client that packs a solid set of features” - Laurent Giret, ONMSFT - “One of the best email clients for Windows 10” - Mehedi Hassan, MSPoweruser Newton is available as an in-app subscription for $49.99/year. Get started with the no strings attached 14-day free trial and we say you’ll never look back. Works with Gmail, Exchange, Yahoo Mail, Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365 and all IMAP accounts. *Sign Up Once, Use Everywhere* Your Newton account keeps your email accounts, preferences, read receipts, snooze info, scheduled mails and subscription status synced across all your devices. No need to set up your email all over again on a new device. -------- Newton is available as an in-app subscription for $49.99/year. Price may vary by location.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

CloudMagic, Inc.

Ngày phát hành

28/04/2017

Kích thước gần đúng

323,92 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Newton Mail
Hỗ trợ Newton Mail


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft