Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Los Angeles Kings App! All about your favourite hockey team: news, videos, pictures, ... This is NOT an official LA Kings app, it has not been endorsed by LA Kings nor NHL. This app does not contain any video material, it plays public Youtube videos.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

LDEX

Bản quyền

Copyright © 2014, LDEX

Được phát triển bởi

LDEX

Ngày phát hành

09/06/2014

Kích thước gần đúng

2,67 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 16 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web NHL LA Kings
Hỗ trợ NHL LA Kings

Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của NHL LA Kings
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của NHL LA Kings
Any content, including but not limited to, images, text, sound bytes, phrases, logos, names, titles, not owned by LDEX belongs to their respected owners. We do not take credit nor claim to take credit for any of said content. Any content used is used at a fan-base stand point. We simply provide free positive advertising. If you for any reason own content produced by LDEX and do not wish to receive, no-obligation, free advertising to your fans, contact us immediately with the proper documentation to prove the material is yours and we will remove it upon request. If you want specific credit like your name/website/business/etc to be advertised we will do that as well. There is no need to take legal action, we will respect the owners wishes, just contact us first. Any content used without permission does follow under sections 107 through 118 of the copyright law title 17, U. S. Code. FAIR USE section 107 document FL-102, however we respect our users and producers therefore we will remove it upon request like stated above. ALL CONTENT NOT OWNED BY LDEX BELONGS TO THEIR RESPECTED OWNERS. SUPPORT THEM IN ANY WAY YOU CAN. This application is NOT an officially licensed product and no copyright or trademark infringement is intended. This application is an unofficial fan based application available for free (nonprofit purpose).

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft