Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Nightscout lets you visualize your treatment data in the cloud. With this app you can upload your treatment data from a Dexcom G4 Receiver over USB or Bluetooth on Windows devices including laptops, desktops, phones, and IoT devices. Use Cortana for hands-free access to your current data.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Jay Lagorio

Bản quyền

Copyright 2016 - 2017 Jay Lagorio. All rights reserved.

Được phát triển bởi

Jay Lagorio

Ngày phát hành

16/05/2016

Kích thước gần đúng

17,86 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
serialcommunication
Truy cập vào thiết bị được kết nối qua USB của bạn
Sử dụng thiết bị hỗ trợ giao thức Thiết bị Giao diện Con người (HID)
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Nightscout Uploader
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Nightscout Uploader
Data derived from this application cannot be used to make treatment decisions.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft