Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Here is Ninja Rabbit Warrior. Starts his adventure to help old mouse Sensei, and eat some carrots Your goal is to find and rescue little mice from the mouse trap at the wolf's lair in the green land. Use the spider web style rope to fly over the land. and show rabbit ninja skills. With the grappling hook you can swing and jump to hidden spots.Pick mouse and go to the finish spot. Be the super Ninja Rabbit Warrior!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Adventure here

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Mizix Free

Ngày phát hành

08/08/2019

Kích thước gần đúng

46,42 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến lược

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft