Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

NNRA has come up with this application to ensure the general public is adequately informed and only patronize medical diagnostic facilities designed and operated according to the prescribed health and safety requirements which form the bases for an NNRA certification. Facilities authorized by NNRA are considered safe and ensure best practice radiation protection measures is the norm.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Telnet Nigeria Ltd

Bản quyền

Telnet Nigeria Limited

Ngày phát hành

21/06/2017

Kích thước gần đúng

18,1 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web NNRA SAFE X-RAYS
Hỗ trợ NNRA SAFE X-RAYS


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft