Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

NoClickjack unhides clickjacking attacks. This extension will expose transparent clickjack overlays, keeping your sessions safe from these hidden threats. NoClickjack will also display CryptoColor® indicator when compatible keystroke protection software is installed on the desktop. Check with StrikeForce partners for details.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

StrikeForce Technologies, Inc.

Bản quyền

® Registered trademarks of StrikeForce Technologies, Inc.

Ngày phát hành

25/09/2017

Kích thước gần đúng

200 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Xem trang web mà bạn truy cập.
Đọc và thay đổi mọi thứ mà bạn gửi hoặc nhận từ trang web.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web NoClickjack
Hỗ trợ NoClickjack


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft