Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Norton Safe Web helps protect users from visiting malware-infected sites and online scams while you search, shop, or browse online. We provide safety information for the pages you load by updating it with the latest threat intelligence from our servers. We scan and test malicious pages to warn you in advance to provide you a safer online experience.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Symantec Corporation

Bản quyền

Copyright © 2018 Symantec Corporation

Ngày phát hành

02/07/2018

Kích thước gần đúng

9,86 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Bảo mật

Ứng dụng này có thể

Xem trang web mà bạn truy cập.
Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.
Đọc và thay đổi mọi thứ mà bạn gửi hoặc nhận từ trang web.
Đọc và thay đổi thông tin của bạn trên các trang web mà bạn truy cập.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft