Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

NuggetRoyale is a competitive .io game in which you play as a chicken and battle other players. In true Battle Royale style, each match has only one winner. Will you be the nugget or will you triumph as the chicken king? Good luck! Features: Party hats to unlock Multiple stages to play Massive number of players in each match Beautiful 3D graphics Fullscreen available

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Jeuxjeuxjeux Games

Ngày phát hành

22/05/2020

Kích thước gần đúng

187,2 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Đấu trường trực tuyến nhiều người chơi

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft