Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This is a simple and fun digital puzzle game with very simple gameplay. Slide the numbers so that the same numbers get together and they will be combined into a new number. Although the gameplay is simple, it takes a certain amount of brainpower to play well. game rules: - Slide the numbers so that the numbers are synthesized and eliminated - more than 3 adjacent numbers will be synthesized - 1 chance reduction per slide - One chance per synthesis - When the opportunity runs out of the game

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Slide the numbers so that the same numbers get together and they will be combined into a new number.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

西安斗猫网络科技有限公司

Bản quyền

doomorgame

Được phát triển bởi

doomorgame

Ngày phát hành

09/08/2019

Kích thước gần đúng

49,54 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến lược

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft