Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Nursing Log is an app to help track which side you last used to feed your baby or pump for later. You can also track how much your child drinks from a bottle and how many times your child has dirtied their diaper. To track which side was last used, start by pressing the corrisponding side's button when you start pumping or feeding. Once done, either press the button again to stop the timer or press the other side button to switch sides.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Sinime

Bản quyền

Sinime

Được phát triển bởi

Sinime

Ngày phát hành

24/01/2017

Kích thước gần đúng

18,72 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Nursing Log

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft