Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

First and Third Person Shooter. Stop zombie invasion and save your girl from zombie's hands! • Open 3D World to explore • Day/Night cycle to make a more immerse game • 11 different types of zombies and monsters • Allied NPCs to help you VS the zombie apocalypse • Possibility to recruit NPCs to help you while looking for ammo and food in the city • Auto-aim for new players and manual aim for players that want a harder game! • First and Third Person perspective can be used to make both FPS and TPS fans happy! • Inventory system that consists in storing food and Health bags to help you during the apocalypse • Hunger system, stamina. • Market: Buy and sell items you find in the zombie apocalypse! • Additional endless game mode (unlocked after all missions are done) Thank You for downloading!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Default mouse sensitivity lowered. Not informative buttons are hidden for non touch screens.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

the3daction

Được phát triển bởi

the3daction

Ngày phát hành

03/05/2017

Kích thước gần đúng

145,53 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 18 tuổi trở lên

Danh mục

Bắn súng

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft