Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Odilo app lets you read Odilo eBooks on your smartphone, tablet or PC, browse your library’s catalog, borrow items and place them on hold, download and return titles, as well as make notes, place bookmarks and more. The Odilo app is the only app you need for your eReading pleasure.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ODILO TID SL

Bản quyền

Copyright © 2019, OdiloTID S.L.

Được phát triển bởi

Odilo

Ngày phát hành

20/10/2017

Kích thước gần đúng

55,79 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
backgroundMediaPlayback
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Español (España, Alfabetización Internacional)
Català (Català)
Euskara (Euskara)
Français (France)
Galego (Galego)
Português (Brasil)
English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Nederlands (Nederland)
中文(中国)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web OdiloApp
Hỗ trợ OdiloApp


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft