two men and a woman at a desk on computers
USD$2.50 người dùng/tháng
với cam kết hàng năm
Hoặc
USD$3.00 người dùng/tháng
với cam kết hàng tháng

Giá chưa bao gồm thuế.

USD$2.50/tháng
với cam kết hàng năm
Tổng quan Yêu cầu
Các yêu cầu khác

Cần có thiết bị hỗ trợ cảm ứng để sử dụng bất cứ chức năng cảm ứng đa điểm nào. Tuy nhiên, mọi tính năng và chức năng đều luôn sẵn dùng với bàn phím, chuột hoặc thiết bị đầu vào tiêu chuẩn hay trợ năng khác. Lưu ý rằng các tính năng cảm ứng mới đều được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8 trở lên.

Chức năng và đồ họa của sản phẩm có thể khác nhau dựa trên cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung, phần cứng nâng cao hoặc khả năng kết nối với máy chủ.
Chức năng Internet yêu cầu kết nối Internet.
Yêu cầu tài khoản Microsoft.