Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

OneQuick - Powerful hotkey tool. Easy use and high efficiency. Free download include: - Screen border operation - Hotkey copy search - Phrases replace Subscribe Pro version: - Custom hotkeys - Switch configs - Keyboard mapping

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Jinkai Xu

Ngày phát hành

29/09/2017

Kích thước gần đúng

26,44 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

中文(中国)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web OneQuick
Hỗ trợ OneQuick


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft