Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

New casino machines are right here to amaze you! If you want to find the slots that fit you perfectly than your findings are over! Welcome to one of the greatest slot games ever! Choose your bet and let's go to the victory!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Great design renewed!

Tính năng

  • Interesting slots
  • Great graphic
  • Different bets

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Katunin

Ngày phát hành

28/06/2019

Kích thước gần đúng

19,57 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft