Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

OpenJSCAD is an app based on the popular JavaScript CAD site, OpenJSCAD.org where you can use JavaScript code to make 3D Models. The OpenJSCAD app adds direct 3D Printing and the ability to use "block programming" with Blockly to program without "writing code". If you do write code, remember to press Shift-Enter to process the code to update the model.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Michael S. Scherotter

Được phát triển bởi

Michael S. Scherotter

Ngày phát hành

06/12/2015

Kích thước gần đúng

4,9 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web OpenJSCAD
Hỗ trợ OpenJSCAD


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft