Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Opra Mini News is a news app with a powerful ability to keep you on top of all the things you love to read. Opra Mini News delivers a variety of trending and entertaining news

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Antoine Rocheleau

Bản quyền

Copyright 2018

Được phát triển bởi

Antoine Rocheleau

Ngày phát hành

13/04/2018

Kích thước gần đúng

22,98 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Opra Mini News


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft