Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

If you are looking to build a successful partnership, this is the app for you! This app guides your path to successful partnership. It does so by helping you self-assess where on the partnership maturity spectrum your business sits and then provides resources you may find useful in growing the maturity of the partnership and ultimately your business along with it. Use the outcome of the assessment and the suggested resources to build an action plan. The app provides you with the ability to capture your top priorities and observations and then output those in a report for your future reference or to share with others. Download the app, take the assessment, and start your journey to building a plan for a more mature and lucrative partnership today.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

devreve

Bản quyền

©2016, Devreve Inc.

Được phát triển bởi

devreve

Ngày phát hành

23/05/2016

Kích thước gần đúng

5,82 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ P2P Assessment


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft