Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

PACMAN Championship Enjoy everyone’s favorite classic arcade game, PAC-MAN, for FREE! Earn high scores as you eat fruit and run away from the Ghosts: Blinky, Pinky, Inky, and Clyde. Or, gobble a Power Pellet and get the Ghosts before they get you! PAC-MAN is the retro arcade game you know and love, but bigger and better than ever before! Download and play for FREE this classic game PAC-MAN Championship edition like classic game Tomb of the Mask ! Discover the retro classic pac man doodle all over again! Bring the old school arcade action of PACMAN anywhere you go, now with for FREE!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Kings Epic RPG Games Ltd.

Ngày phát hành

11/07/2019

Kích thước gần đúng

19,95 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft