Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Splash your drops of color on the tower and paint it all the way! Enjoy the beautiful art style and casual gameplay. You won't stop till you splat all the way to the top! - 100's of levels - Challenge the bosses. Can you master their quirks? - Great audio to help you get in the zone - Messy painting fun - Satisfying splat

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Play Top Free Games

Ngày phát hành

30/04/2019

Kích thước gần đúng

17,99 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft