Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Free version of PairMem is a classical, but different "Pair the Cards" type memory game, with challenging levels. It looks like classical cards matching game but differs in terms of difficulty and it's simplicity of game structure. There are 2 difficulty level in the game. ◦Child level for kids (Group 2 cards at-a time) ◦Easy level for beginners (Group 2 cards at-a time) ◦Medium & Hard levels - Not available in Free version

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Homepage icon added

Tính năng

  • 4-Cards Set, Flags, Letters, Numbers, Shapes
  • 2-Difficulty Level, Child, Easy,
  • Excellent for Children's memory excercise
  • Simple and Robust game structure

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

MURAT BALCI

Được phát triển bởi

PairMem Inc.

Ngày phát hành

13/06/2019

Kích thước gần đúng

3,12 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft