Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Closed area. No Escape. How long would you last? See if you can make it to Top 10 on online leaderboards! If you like Pako, you might enjoy Pako Premium with more stages, soundtrack, car paintshop and AD-FREE experience. Any questions? Visit us: http://www.facebook.com/pakoTMG http://twitter.com/treemengames

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Tree Men Games

Được phát triển bởi

Tree Men Games

Ngày phát hành

16/05/2014

Kích thước gần đúng

18,46 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Đua xe & máy bay

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Pako
Hỗ trợ Pako

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft