Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

PassKeep is a password manager that is interoperable with KeePass 2.x. Browse your password collection in style! PassKeep contains no ads and does not require an Internet connection. No personal data of any sort is stored or transmitted anywhere. PassKeep is under continual development based on YOUR feedback! Shoot me an email or check the subreddit if there's a needed feature I'm missing, an irksome bug I've missed, or if you have any sort of general input to provide. I want to hear it! For suggestions, feature requests, criticisms, or support, feel free to contact me at passkeep@outlook.com.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Sapph

Bản quyền

Copyright 2012-2017, Steven Fuqua

Được phát triển bởi

Sapph

Ngày phát hành

05/12/2012

Kích thước gần đúng

17,97 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web PassKeep
Hỗ trợ PassKeep


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft