Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Password Boss remembers your passwords so you don't have to, and when you visit a website Password Boss automatically logs you in. Requires the Password Boss app - download it now from the Microsoft Store to get started. SAVES EVERY PASSWORD - Keeps all of your passwords in one place - Saves website passwords plus apps, WiFi, everything. - Securely share passwords with people you trust AUTOMATIC WEBSITE LOGIN - Visit a website and be logged in automatically with nothing to type - Saves new passwords in Password Boss automatically PROTECTION FROM SECURITY BREACHES - Creates unique, uncrackable passwords that are different for every website - Security Score shows you your weak passwords SIMPLIFIES ONLINE SHOPPING - Use Password Boss to automatically fill in online forms with a single click - Fills in payment details, shipping details and contact information SAFELY STORE DIGITAL RECORDS - Save all of your digital ID's, insurance cards, notes and anything else that is important

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Password Boss

Bản quyền

Copyright 2018 PasswordBoss, LLC. All rights reserved

Ngày phát hành

11/10/2017

Kích thước gần đúng

11,54 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Xem trang web mà bạn truy cập.
Đọc và thay đổi nội dung trên các trang web mà bạn truy cập.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Password Boss
Hỗ trợ Password Boss


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft