Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Giá gốc là 669.900,00 ₫, giá hiện tại 133.900,00 ₫
Giảm 80% • Còn lại 16 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

"Password Generator and Password Manager" is a tool for password generating and password management. This APP consists of three functional modules: Generate Password by Factors,Generate Password Randomly and Manage Passwords. Unlike previous password generating tools, it creatively puts forward the concept of "password factor", "password factor" is an user-defined "material" used to generate passwords. It can be your birthday, the name of your pet, the name of your favorite book, etc., they are symbols that are meaningful and memorable to you, but strange to others. Unlike other password software, all passwords are saved locally and will not be uploaded to the cloud. This APP consists of three functional modules. 1. Generate Password by Factors Create a password with the "password factor" you defined beforehand. The password can consist of up to five password factors. In addition, you can add an Extra Suffix as the sixth part of the password. You can use Factor Manager to define or edit password factors. You can also send the generated password to Password Manager. 2. Generate Password Randomly You can choose to randomly generate passwords in uppercase, lowercase letters, numbers and symbols. You can also add an Extra Suffix as part of the password. You can change the length of the password and try to generate it many times to get the password you want. You can also send the generated password to Password Manager. You can also choose the following Advanced Options to get the password that meets your requirements: 1)Minimal Number of Digits, 2)Each Character Occur at Most, 3)Exclude Characters, 4)Exclude Words, 5)Exclude Ambiguous Characters. 3. Manage Passwords You can easily manage your password. This APP uses Category, Name Password, Description with Factor Name, Description with Factor Code, URL, Notes, six fields to manage passwords. You can easily add, edit and delete passwords, and export password lists to CSV tables. We preset 30 password categories, such as Login, Credit Card, Bank Account, etc. You can also create your own new category. Product Features: Easy-to-use user interface; One-off purchase for lifetime use; No hidden costs in applications; No third-party costs; Continuous updates and support.

Ảnh chụp màn hình

Mọi người cũng thích

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Newera Software Technology Inc.

Ngày phát hành

20/03/2019

Kích thước gần đúng

42,59 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft